PŠENICA TVRDÁ JARNÁ Floradur

FLORADUR - JE JEDNOTKOU V ZABEZPEČENÍ KVALITY A VÝNOSOV

FLORADUR je najvysievanejšia odroda tvrdej pšenice jarnej v Rakúsku. Už 14 rokov nás presviedča o svojej kvalite vďaka optimálnej kombinácii výnosového potenciálu, dobrého zdravotného stavu a tolerancii voči suchu. 

Svojimi kvalitatívnymi hodnotami ako sú sklovitosť, amylogram a stabilita pádového čísla poráža aj nové konkurenčné odrody ako sú Duromax alebo Doridur.

FLORADUR rovnako ako aj ROSADUR alebo TAMADUR si dokáže udržať požadujúcu kvalitu aj v prípade daždivého počasia v období zberu.

Základom úspešnej produkcie pšenice tvrdej je zdravé a úrodné osivo s dostatočnou klíčivosťou.
V prípade poklesu klíčivosti pod 85 % systém zabezpečenia kvality firmy Probstdorfer Saatzucht takúto produkciu automaticky z obehu vylúči a na trh sa dostáva len bezchybné osivo, ktoré spĺňa prísne kritériá kvality.

FLORADUR má stabilné výnosy v porovnaní s ostatnými tvrdými pšenicami jarnej formy v celom Rakúsku!

vlastnosti odrody / hodnotenie APS: 1-9

 • dozrievanie

  4

 • výška porastu

  4

 • odolnosť voči poliehaniu

  6

 • odolnosť voči múčnatke

  7

 • odolnosť voči hrdzi pšeničnej

  3

 • hektolitrová váha

  3

 • sklovitosť

  4

 • hustota výsevu

  370-420 semien/m²

 • výsev

  170-210 kg/ha

 • nemorené

  k dispozícii

 • Hodnotenie APS (podľa rakúskeho poľ. inštitútu AGES): 1 = najlepšie hodnotenie alebo najskoršia alebo najkratšia odroda

KONTAKT

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o.
Černyševského 26
85101 Bratislava

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

Rakúsko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 901 373

IČ DPH: SK 2021884084

BANK.SPOJENIE

UniCreditBank
Kód banky: 1111
Číslo účtu: 1331859009
IBAN: SK7511110000001331859009
SWIFT-Code: UNCRSKBX