JAČMEŇ OZIMNÝ Wanda

Wanda – nová odroda sladovníckeho jačmeňa firmy Probstdorfer Saatzucht Slovakia

  • sladovnícky jačmeň
  • Nová nová odroda

WANDA je naša nová odroda ozimného jačmeňa sladovníckej kvality.

V roku 2017 bola zaregistrovaná v Rakúsku. Vyznačuje sa skorým dozrievaním, dobrou toleranciou na sucho a vynikajúcim podielom predného zrna.

KONTAKT

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o.
Černyševského 26
85101 Bratislava

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

Rakúsko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 901 373

IČ DPH: SK 2021884084

BANK.SPOJENIE

UniCreditBank
Kód banky: 1111
Číslo účtu: 1331859009
IBAN: SK7511110000001331859009
SWIFT-Code: UNCRSKBX