JAČMEŇ OZIMNÝ Finola

FINOLA – VIACRADOVÝ JAČMEŇ Z VLASTNÉHO ŠĽACHTENIA FIRMY Probstdorfer Saatzucht

 • bio-osivo k dispozícii

FINOLA je viacradový ozimný jačmeň z vlastného šľachtenia, ktorý stanovuje celkom nové kritériá. Veľmi skoro klasí (APS 2), skoro dozrieva (APS 4) a dosahuje veľmi vysoké výnosy (APS 1).


Vyznačuje aj dobrou odolnosťou proti poliehaniu ako aj výbornou odolnosťou proti lámavosti stebla a klasu.


Jej nadpriemerné hodnoty tvorby zrna a dobré hodnoty hektolitrovej váhy uzatvárajú pozitívny dojem z tejto odrody.

FINOLA – najskoršia zo všetkých!

vlastnosti odrody / hodnotenie APS: 1-9

 • zimuvzdornosť

  6

  dobrá až slabšia

 • klasenie

  2

  veľmi skoré

 • dozrievanie

  4

  stredne skoré až skoršie

 • výška porastu

  5

  stredná

 • odolnosť proti poliehaniu

  5

  dobrá

 • lámavosť stebla

  3

  veľmi dobrá

 • lámavosť klasu

  2

  veľmi dobrá až lepšia

 • odolnosť proti múčnatke

  6

  dobrá až nižšia

 • hrdza jačmenná

  6

  dobrá až nižšia odolnosť

 • rynchospóriová škvrnitosť

  5

  dobrá odolnosť

 • ramuláriová škvrnitosť

  7

  nižšia odolnosť

 • hektolitrová váha

  5

  stredne vysoká

 • podiel zrna nad 2,2 mm

  8

  veľmi vysoký

 • HTZ

  6

  dobrá až vyššia

 • hustota výsevu

  280-330 klíč.zŕn /m²

 • 120-170 kg/ha

 • bioosivo

  k dispozícií

Zdroj: AGES - Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, bodové hodnotenie (1-9):
1 = skorá odroda, nízky porast, veľmi dobré vlastnosti, nízka kvalita
9 = neskorá odroda, vysoký porast, veľmi slabé vlastnosti, vysoká kvalita

SÍDLO

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Parkring 12
AT-1011 Wien 

 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 233797w
IČ DPH: ATU 56897601

KANCELÁRIA SLOVENSKÉHO ZASTÚPENIA

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Schaffelhof Ochsner
AT-2422 Pama
 
BANKOVÉ SPOJENIE
UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT09 1100 0007 0134 7700
BIC: BKAUATWW

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Saatzuchtstraße 11
AT-2301 Probstdorf