JAČMEŇ OZIMNÝ Finola

FINOLA – NOVÝ VIACRADOVÝ JAČMEŇ Z VLASTNÉHO ŠĽACHTENIA FIRMY Probstdorfer Saatzucht

 • bio-osivo k dispozícii

FINOLA je nová odroda viacradového ozimného jačmeňa z vlastného šľachtenia, ktorá stanovuje celkom nové kritériá. Veľmi skoro klasí (APS 2) a dosahuje veľmi vysoké výnosy (APS 1).

Jej nadpriemerné hodnoty tvorby zrna a dobré hektolitrové hodnoty uzatvárajú pozitívny dojem tohto nového viacradového jačmeňa.

FINOLA sa vyznačuje aj dobrou odolnosťou voči poliehaniu.

FINOLA – najskoršia zo všetkých!

vlastnosti odrody / hodnotenie APS: 1-9

 • dozrievanie

  4

 • odolnosť voči poliehaniu

  4

 • odolnosť voči múčnatke

  5

 • odolnosť voči hrdzi jačmennej

  4

 • odolnosť voči hnedej škvrnitosti

  6

 • ramuláriová škvnitosť

  6

 • sito >2,2 mm

  2

 • hustota výsevu

  280-330 semien/m²

 • výsev

  120-170 kg/ha

 • bio-osivo

  k dispozícii

 • morenie GAUCHO

  k dispozícii

 • Hodnotenie APS (podľa rakúskeho poľ. inštitútu AGES): 1 = najlepšie hodnotenie alebo najskoršia alebo najkratšia odroda

KONTAKT

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o.
Černyševského 26
85101 Bratislava

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

Rakúsko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 901 373

IČ DPH: SK 2021884084

BANK.SPOJENIE

UniCreditBank
Kód banky: 1111
Číslo účtu: 1331859009
IBAN: SK7511110000001331859009
SWIFT-Code: UNCRSKBX