JAČMEŇ JARNÝ Eunova

EUNOVA – kŕmny jačmeň zo sortimentu Probstdorfer Saatzucht

 • kŕmny jačmeň

EUNOVA má v porovnaní s inými novými odrodami kŕmneho jačmeňa dlhší vzrast a tým sa stáva ideálnou odrodou v produkcii zrna a slamy.
Popri výnosoch, kvalite a dobrom zdravotnom stave vyniká aj schopnosťou potláčať zaburinenosť porastu.

Ako každá odroda jačmeňa je aj EUNOVA náchylná na hnedú škvrnitosť, inak má voči ostatným chorobám dobrú toleranciu.

EUNOVA presviedča svojimi vynikajúcimi výsledkami
aj v bio-pokusoch rakúskeho AGES-u.

vlastnosti odrody / hodnotenie APS: 1-9

 • dozrievanie

  5

 • výška porastu

  5

 • odolnosť voči poliehaniu

  6

 • odolnosť voči múčnatke

  8

 • hrdza jačmenná

  8

 • rynchospóriová škvrnitosť

  4

 • hnedá škvrnitosť

  4

 • hustota výsevu

  300 semien/m²

 • výsev

  130 – 170 kg/ha

 • nemorené bio-osivo

  k dispozícii

 • Hodnotenie APS (podľa rakúskeho poľ. inštitútu AGES): 1 = najlepšie hodnotenie alebo najskoršia alebo najkratšia odroda

KONTAKT

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o.
Černyševského 26
85101 Bratislava

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

Rakúsko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 901 373

IČ DPH: SK 2021884084

BANK.SPOJENIE

UniCreditBank
Kód banky: 1111
Číslo účtu: 1331859009
IBAN: SK7511110000001331859009
SWIFT-Code: UNCRSKBX