Firemná skupina Fritz Mauthner

Firemnú skupinu Fritz Mauthner založil v roku 1946 ako samostatnú spoločnosť obchodník Fritz Mauthner a od tej doby sa neustále rozrastá. 

Pôvodne bola založená ako obchodná spoločnosť pre obchodovanie s potravinami a poľnohospodárskymi komoditami vo Viedni. Svoje podnikateľské aktivity však čoskoro začala rozvíjať aj v ďalších spolkových krajinách Rakúska.

Významný krok nastal v roku 1970 prevzatím firmy Probstdorfer Saatzucht, ktorá bola špecialistom v šľachtení obilnín.

V roku 1990 sa pričlenením semenárskej spoločnosti HESA štruktúra spoločnosti zmenila na holdingovú spoločnosť s členením na dcérske spoločnosti.

Následne bola v roku 2000 v Maďarsku odkúpená spoločnosť Karintia Kft. V tomto období boli založené aj dve dcérske spoločnosti Probstdorfer Saatzucht na Slovensku a v Rumunsku, ktoré aktivity firmy rozšírili aj na poľnohospodárskych trhoch vo východnej Európe.

Dňa 1. júla 2000 firma Probstdorfer Saatzucht založila spolu s firmou Saatbau Linz dcérsku spoločnosť Saatzucht Donau s cieľom spoločného šľachtenia obilnín, olejnín a strukovín. Vďaka tomu sa výrazne zvýšila efektivita vo vývoji odrôd, čím si firma rozšírila svoju pôsobnosť na svetových trhoch.

V roku 2011 sa firemná skupina Fritz Mauthner rozrástla o spoločnosť Mauthner-Bio, ktorá obchoduje s bio-obilninami. Posilnilo sa tak pôsobenie firemnej skupiny ako spoľahlivého obchodného partnera s najlepšími technickými a trhovými poznatkami, ponúkajúc tak bezpečnosť ako aj kvalitu výrobcom a spracovateľom bio-produkcie.

V roku 2011 bola založená aj spoločnosť Agro Trading Europe GmbH (ATE) ako dcérska spoločnosť skupiny Fritz Mauthner, ktorá sa špecializuje na nákup a predaj sladovníckeho jačmeňa. 

V roku 2012 bola odkúpená spoločnosť Michael Hofer GmbH & Co KG a začlenená do našej firemnej skupiny pod názvom Hofer Agrarhandel. Zameriava sa na nákup poľnohospodárskych komodít a na predaj osiva a krmovín.

Po dlhoročných aktivitách spoločnosti Probstdorfer Saatzucht s ukrajinskými partnermi v oblasti osív bola v roku 2013 založená na Ukrajine ďalšia dcérska spoločnosť Danube Agro.

SÍDLO

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Parkring 12
AT-1011 Wien 

 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 233797w
IČ DPH: ATU 56897601

KANCELÁRIA SLOVENSKÉHO ZASTÚPENIA

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Schaffelhof Ochsner
AT-2422 Pama
 
BANKOVÉ SPOJENIE
UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT09 1100 0007 0134 7700
BIC: BKAUATWW

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Saatzuchtstraße 11
AT-2301 Probstdorf