Firemná skupina Fritz Mauthner

Firemnú skupinu Fritz Mauthner založil v roku 1946 ako samostatnú spoločnosť obchodník Fritz Mauthner a od tej doby sa neustále rozrastá. 

Pôvodne bola založená ako obchodná spoločnosť pre obchodovanie s potravinami a poľnohospodárskymi komoditami vo Viedni. Svoje podnikateľské aktivity však čoskoro začala rozvíjať aj v ďalších spolkových krajinách Rakúska.

Významný krok nastal v roku 1970 prevzatím firmy Probstdorfer Saatzucht, ktorá bola špecialistom v šľachtení obilnín.

V roku 1990 sa pričlenením semenárskej spoločnosti HESA štruktúra spoločnosti zmenila na holdingovú spoločnosť s členením na dcérske spoločnosti.

Následne bola v roku 2000 v Maďarsku odkúpená spoločnosť Karintia Kft. V tomto období boli založené aj dve dcérske spoločnosti Probstdorfer Saatzucht na Slovensku a v Rumunsku, ktoré aktivity firmy rozšírili aj na poľnohospodárskych trhoch vo východnej Európe.

Dňa 1. júla 2000 firma Probstdorfer Saatzucht založila spolu s firmou Saatbau Linz dcérsku spoločnosť Saatzucht Donau s cieľom spoločného šľachtenia obilnín, olejnín a strukovín. Vďaka tomu sa výrazne zvýšila efektivita vo vývoji odrôd, čím si firma rozšírila svoju pôsobnosť na svetových trhoch.

V roku 2011 sa firemná skupina Fritz Mauthner rozrástla o spoločnosť Mauthner-Bio, ktorá obchoduje s bio-obilninami. Posilnilo sa tak pôsobenie firemnej skupiny ako spoľahlivého obchodného partnera s najlepšími technickými a trhovými poznatkami, ponúkajúc tak bezpečnosť ako aj kvalitu výrobcom a spracovateľom bio-produkcie.

V roku 2011 bola založená aj spoločnosť Agro Trading Europe GmbH (ATE) ako dcérska spoločnosť skupiny Fritz Mauthner, ktorá sa špecializuje na nákup a predaj sladovníckeho jačmeňa. 

V roku 2012 bola odkúpená spoločnosť Michael Hofer GmbH & Co KG a začlenená do našej firemnej skupiny pod názvom Hofer Agrarhandel. Zameriava sa na nákup poľnohospodárskych komodít a na predaj osiva a krmovín.

Po dlhoročných aktivitách spoločnosti Probstdorfer Saatzucht s ukrajinskými partnermi v oblasti osív bola v roku 2013 založená na Ukrajine ďalšia dcérska spoločnosť Danube Agro.

KONTAKT

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o.
Černyševského 26
85101 Bratislava

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

Rakúsko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 901 373

IČ DPH: SK 2021884084

BANK.SPOJENIE

UniCreditBank
Kód banky: 1111
Číslo účtu: 1331859009
IBAN: SK7511110000001331859009
SWIFT-Code: UNCRSKBX