O NÁS

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou firmy Probstdofer Saatzucht Ges.m.b.H & Co KG, ktorá je najväčším súkromným osivárskym podnikom v Rakúsku.
Naša spoločnosť sa nachádza v srdci Marchfeldu, obilninárskej oblasti Dolného Rakúska, kde vládne kontinentálna klíma. Odolnosť voči stresovým faktorom, ktoré tu prevládajú - horúčavy, suchá a zima je šľachtením prenesená do našich odrôd, a práve to ich následne predurčuje k dobrému etablovaniu sa v panónskej oblasti ako aj v oblastiach južnej a východnej Európy.

Obec Probstdorf je rodiskom elitných pšeníc, ale firma Probstdorfer ponúka poľnohospodárom orientovaným na kvalitu aj široké spektrum ostatných vysoko výkonných druhov obilnín, olejnín alebo strukovín. Na ich množení sa podieľa približne 350 farmárov na ploche viac než 4.500 hektárov.

Firma Probstdorfer Saatzucht sa šľachtiteľskej práci venuje viac ako 70 rokov a dosahuje v nej vynikajúce výsledky.

Tú najvhodnejšiu odrodu s prihliadnutím k Vašim výrobným podmienkam nájdete v rubrike osív. 
Hľadáte kvalitu? Obráťte sa na nás!

KONTAKT

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o.
Černyševského 26
85101 Bratislava

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

Rakúsko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 901 373

IČ DPH: SK 2021884084

BANK.SPOJENIE

UniCreditBank
Kód banky: 1111
Číslo účtu: 1331859009
IBAN: SK7511110000001331859009
SWIFT-Code: UNCRSKBX