KOMODITY

Zabezpečujeme predaj a nákup obilnín:
pšenica potravinárska, pšenica kŕmna, jačmeň sladovnícky, repka, slnečnica a kukurica.

Po vzájomnej dohode zabezpečíme zálohové dodávky osív ako vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby na pestovanie jačmeňa, pšenice, repky a slnečnice.

KONTAKT

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o.
Černyševského 26
85101 Bratislava

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

Rakúsko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 901 373

IČ DPH: SK 2021884084

BANK.SPOJENIE

UniCreditBank
Kód banky: 1111
Číslo účtu: 1331859009
IBAN: SK7511110000001331859009
SWIFT-Code: UNCRSKBX