Probstdorfer Saatzucht - U NÁS VZNIKÁ KVALITA

KVALITA 

Vitajte na stránkach Probstdorfer Saatzucht

S osivom našej firmy máte zaručenú dodávku osív s garanciou vynikajúcich osivárskych parametrov
a istotou dobrého zdravotného stavu.

KOMODITY

NA STIAHNUTIE

Probstdorfer Saatzucht

Probstdorfer Saatzucht je tradičným rakúskym rodinným podnikom a členom firemnej skupiny Fritz Mauthner. Jej hlavným predmetom podnikania je šľachtenie hustosiatych obilnín a výroba a predaj vysoko kvalitných osív pre poľnohospodárov nielen v Rakúsku, ale aj v zahraničí. Rakúska klientela sa už po desaťročia zameriava hlavne na elitné odrody pšenice z Probstdorfu.

Z ostatného sortimentu poľnohospodárskych plodín sa vo firme množí a predáva osivo sóje, repky, fazule a hrachu. Ich čistenie a úprava prebieha na šiestich výrobných linkách podľa najvyšších noriem kvality. Samostatnou oblasťou je produkcia bio-osiva. 

Súčasťou podnikania firmy Probstdorfer Saatzucht je aj množenie a úprava osiva kukurice a spracovanie semien slnečnice ako krmiva pre vtáctvo.

hustotA výsevu:

výsev (kg/ha) = počet klíčivých semien/ x HTZ (g)

Šľachtenie vo firme PROBSTDORFER SAATZUCHT

Ako šľachtiteľská spoločnosť je PROBSTDORFER SAATZUCHT veľmi úspešná nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, najmä v strednej Európe. Základom jej úspechu sú odrody, ktoré sú svojou kvalitou a výnosovou stabilitou prispôsobené klimatickým podmienkam v panónskej oblasti.

Šľachtiteľská oblasť

Klimatické podmienky v šľachtiteľskej oblasti Probstdorf-u sú ideálne hlavne na šľachtenie odrôd elitnej pšenice, tvrdej pšenice jarnej a jačmeňa jarného. Probstdorf sa nachádza východne od Viedne a severne od Dunaja, takže má od severovýchodu potrebný kontinentálny klimatický vplyv: nízke zrážky a veľké teplotné výkyvy. A to je práve predpokladom šľachtiteľskej úspešnosti firmy Probstdorfer Saatzucht.

Kríženie pšenice

Z dôvodu, že je pšenica samoopelivá, je obzvlášť dôležité dobre premyslené kríženie.
Kastrácia, po ktorej nasleduje opeľovanie, je teda začiatkom 7- až 15-ročnej šľachtiteľskej práce. A takejto práci zasvätil svoj život aj Profesor Dr. Hermann Hänsel (1918 - 2005). Pôsobil v našej firme od roku 1951 a okrem mnohých iných odrôd vyšľachtil aj úspešnú odrodu elitnej pšenice CAPO, ktorá vytvára genetický fond nášho sortimentu pšeníc a ktorá s nimi ešte aj po 29 rokoch stále dokáže držať krok.

Od šľachtiteľského materiálu až po odrodu

V priebehu obdobia, v ktorom sa nová odroda testuje, sa požadované genotypy starostlivou a podrobnou prácou selektujú s predpokladom, že nová odroda bude po 15 rokoch nielen zaregistrovaná, ale po zaradení na trh aj úspešná.
V priebehu svojej práce sa pracovníci šľachtiteľskej stanice zameriavajú na selekciu odrôd podľa odolnosti voči chorobám, porastavosti a poliehaniu a na širokú škálu kvalitatívnych vlastností a samozrejme aj na úrodové parametre.
Šľachtenie je práca náročná nielen na čas, ale aj na financie. Tieto sa však vracajú naspäť vo forme licenčných poplatkov.

Spoločné šľachtenie

V roku 2000 založila firma Probstdorfer Saatzucht spolu s firmou Saatbau Linz dcérsku spoločnosť Saatzucht Donau s cieľom spoločného šľachtenia, čím sa šľachtiteľská lokalita rozšírila o novú oblasť Reichersberg/Inn v Hornom Rakúsku.
Zatiaľ čo sa šľachtenie elitnej a tvrdej pšenice uskutočňuje v Probstdorfe, hlavnou oblasťou šľachtenia dvojradového jačmeňa ozimného, kŕmnej pšenice a triticale sa stáva práve vlhkejšia oblasť Reichersberg-u. Lepšie sa tam darí aj repke a odrodám sóje, ktoré nielenže slúžia na bezprostredné zásobovanie potravinového reťazca bez GMO, ale prispievajú aj k uspokojeniu dopytu po obnoviteľných zdrojoch energie.
Hoci šľachtenie nových odrôd prebieha spoločne, v ich umiestňovaní na trhu koná každá firma samostatne. Výber novo vyšľachtených odrôd prebieha podľa vopred dohodnutého kľúča, podľa ktorého má firma Probstdorfer Saatzucht právo prvej voľby pri elitných a tvrdých pšeniciach, pri sladovníckom jačmeni jarnom a jačmeni viacradovom ozimnom ako aj hrachu siatom a slnečnici. Týmto je zabezpečené, že sa ku klientom firmy Probstdorfer Saatzucht dostanú len tie najkvalitnejšie odrody.

AKO ZASEJEŠ, TAK BUDEŠ ŽAŤ.

SÍDLO

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Parkring 12
AT-1011 Wien 

 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 233797w
IČ DPH: ATU 56897601

KANCELÁRIA SLOVENSKÉHO ZASTÚPENIA

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Schaffelhof Ochsner
AT-2422 Pama
 
BANKOVÉ SPOJENIE
UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT09 1100 0007 0134 7700
BIC: BKAUATWW

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & Co KG
Saatzuchtstraße 11
AT-2301 Probstdorf