Probstdorfer Saatzucht Slovakia - U NÁS VZNIKÁ KVALITA

KVALITA 

Vitajte na stránkach Probstdorfer Saatzucht Slovakia

S osivom našej firmy máte zaručenú dodávku osív s garanciou vynikajúcich osivárskych parametrov a istotou dobrého zdravotného stavu.

OSIVÁ

KOMODITY

NA STIAHNUTIE

Probstdorfer Saatzucht

Probstdorfer Saatzucht je tradičným rakúskym rodinným podnikom a členom firemnej skupiny Fritz Mauthner. Jej hlavným predmetom podnikania je šľachtenie hustosiatych obilnín a výroba a predaj vysoko kvalitných osív pre poľnohospodárov nielen v Rakúsku, ale aj v zahraničí. Rakúska klientela sa už po desaťročia zameriava hlavne na elitné odrody pšenice z Probstdorfu.

Z ostatného sortimentu poľnohospodárskych plodín sa vo firme množí a predáva osivo sóje, repky, fazule a hrachu. Ich čistenie a úprava prebieha na šiestich výrobných linkách podľa najvyšších noriem kvality. Samostatnou oblasťou je produkcia bio-osiva. 

Súčasťou podnikania firmy Probstdorfer Saatzucht je aj množenie a úprava osiva kukurice a spracovanie semien slnečnice ako krmiva pre vtáctvo.

Nasledovná tabuľka slúži na lepšiu orientáciu v hustote výsevu:

výsev (kg/ha) = počet klíčivých semien/ x HTZ (g)

Šľachtenie vo firme PROBSTDORFER SAATZUCHT

Ako šľachtiteľská spoločnosť je PROBSTDORFER SAATZUCHT veľmi úspešná nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, najmä v strednej Európe. Základom jej úspechu sú odrody, ktoré sú svojou kvalitou a výnosovou stabilitou prispôsobené ku klimatickým podmienkam v panónskej oblasti.

Šľachtiteľská oblasť

Klimatické podmienky v šľachtiteľskej oblasti Probstdorf-u sú ideálne hlavne na šľachtenie odrôd elitnej pšenice, tvrdej pšenice jarnej a jačmeňa jarného. Probstdorf sa nachádza východne od Viedne a severne od Dunaja, takže má od severovýchodu potrebný kontinentálny klimatický vplyv: nízke zrážky a veľké teplotné výkyvy. A to je práve predpokladom šľachtiteľskej úspešnosti firmy Probstdorfer Saatzucht.

Kríženie pšenice

Z dôvodu, že je pšenica samoopelivá, je obzvlášť dôležité dobre premyslené kríženie.
Kastrácia, po ktorej nasleduje opeľovanie, je teda začiatkom 7- až 15-ročnej šľachtiteľskej práce. A takejto práci zasvätil svoj život aj Profesor Dr. Hermann Hänsel (1918 - 2005). Pôsobil v našej firme od roku 1951 a okrem mnohých iných odrôd vyšľachtil aj úspešnú odrodu elitnej pšenice CAPO, ktorá vytvára genetický fond nášho sortimentu pšeníc a ktorá s nimi ešte aj po 29 rokoch stále dokáže držať krok.

Od šľachtiteľského materiálu až po odrodu

V priebehu obdobia, v ktorom sa nová odroda testuje, sa požadované genotypy starostlivou a podrobnou prácou selektujú s predpokladom, že nová odroda bude po 15 rokoch nielen zaregistrovaná, ale po zaradení na trh aj úspešná.
V priebehu svojej práce sa pracovníci šľachtiteľskej stanice zameriavajú na selekciu odrôd podľa odolnosti voči chorobám, porastavosti a poliehaniu a na širokú škálu kvalitatívnych vlastností a samozrejme aj na úrodové parametre.
Šľachtenie je práca náročná nielen na čas, ale aj na financie. Tieto sa však vracajú naspäť vo forme licenčných poplatkov.

Spoločné šľachtenie

V roku 2000 založila firma Probstdorfer Saatzucht spolu s firmou Saatbau Linz dcérsku spoločnosť Saatzucht Donau s cieľom spoločného šľachtenia, čím sa šľachtiteľská lokalita rozšírila o novú oblasť Reichersberg/Inn v Hornom Rakúsku.
Zatiaľ čo sa šľachtenie elitnej a tvrdej pšenice uskutočňuje v Probstdorfe, hlavnou oblasťou šľachtenia dvojradového jačmeňa ozimného, kŕmnej pšenice a triticale sa stáva práve vlhkejšia oblasť Reichersberg-u. Lepšie sa tam darí aj repke a odrodám sóje, ktoré nielenže slúžia na bezprostredné zásobovanie potravinového reťazca bez GMO, ale prispievajú aj k uspokojeniu dopytu po obnoviteľných zdrojoch energie.
Hoci šľachtenie nových odrôd prebieha spoločne, v ich umiestňovaní na trhu koná každá firma samostatne. Výber novo vyšľachtených odrôd prebieha podľa vopred dohodnutého kľúča, podľa ktorého má firma Probstdorfer Saatzucht právo prvej voľby pri elitných a tvrdých pšeniciach, pri sladovníckom jačmeni jarnom a jačmeni viacradovom ozimnom ako aj hrachu siatom a slnečnici. Týmto je zabezpečené, že sa ku klientom firmy Probstdorfer Saatzucht dostanú len tie najkvalitnejšie odrody.

AKO ZASEJEŠ, TAK BUDEŠ ŽAŤ.

KONTAKT

Probstdorfer Saatzucht Slovakia, s.r.o.
Černyševského 26
85101 Bratislava

NAKLÁDKA OSÍV

Probstdorfer Saatzucht
Saatzuchtstraße 11
2301 Probstdorf

Rakúsko

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35 901 373

IČ DPH: SK 2021884084

BANK.SPOJENIE

UniCreditBank
Kód banky: 1111
Číslo účtu: 1331859009
IBAN: SK7511110000001331859009
SWIFT-Code: UNCRSKBX